Saturday, October 16, 2010

Pemerengganan dan Teknik Menstruktur Idea----Mencari dinamik politik kampus

A) Ayat tesis

Fenomena 'the angry young man' atau golongan muda yang marah-marah adalah satu keadaan yang biasa berlaku dalam mana-mana negara di dunia. Fenomena ini menyaksikan bagaimana golongan muda yang vokal dan lantang dalam menyuarakan pandangan ini juga memperlihatkan sifat mereka yang idealis. Hal ini juga dibantu dengan tahap pendidikan dan akses maklumat yang mereka peroleh.

B) Ayat topik

1. Pilihan raya kampus
Pemilihan MPP pada kali ini yang dilangsungkan di semua institusi pengajian tinggi awam (IPTA) nampaknya sudah berakhir. Apa yang menarik, pemilihan pada kali ini disifatkan agak 'panas' kerana isu pelaksanaan e-undi di Universiti Malaya (UM). E-undi sebelum ini sudah dilaksanakan di kampus Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Universiti Islam Antarabangsa (UIA).

2. Terima cadangan
Pihak Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) sendiri bersedia menerima apa jua pandangan bagi memantapkan pelaksanaan pemilihan MPP. Menteri juga sudah menyatakan kesediaannya untuk menerima mana-mana memorandum daripada pelajar asalkan ia dikemukakan dengan terbit dan aman.

3. Pengalaman baru
Pemilihan MPP ini juga memperlihatkan pengalaman baru bagi sesetengah kampus seperti Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) apabila kali kedua melaksanakannya sejak ia diperkenalkan tahun lalu.

C) i. Perenggan deduktif
Pemilihan MPP pada kali ini yang dilangsungkan di semua institusi pengajian tinggi awam (IPTA) nampaknya sudah berakhir. Apa yang menarik, pemilihan pada kali ini disifatkan agak 'panas' kerana isu pelaksanaan e-undi di Universiti Malaya (UM). E-undi sebelum ini sudah dilaksanakan di kampus Universiti Putra Malaysia (UPM) dan Universiti Islam Antarabangsa (UIA).

ii. Perenggan induktif
Sudut Pidato yang kini dibenarkan semula pelaksanaannya di semua kampus adalah gelanggang perdana kepada pelajar untuk menyatakan pandangan terhadap sesuatu isu. Namun, saya berpendapat gaya pengucapan untuk Sudut Pidato tidaklah perlu terikut atau terikat dengan gaya pidato atau debat seperti dalam pertandingan. Gaya yang bersahaja juga yang bernas dan berasas juga boleh diterima.

iii. Perenggan deduktif kompleks
Bagaimanapun, saya percaya perlaksanaan pemilihan MPP boleh diperkemaskan dari semasa ke semasa supaya ia mencapai kualiti yang tidak boleh diragui. Pihak universiti wajar mengambil iktibar dan mencari jalan untuk memperbaiki kelemahan jika ada. Seperti pandangan Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Saifuddin Abdullah bahawa proses demokrasi di kampus, misalnya wajar menjadi contoh kepada pilihan raya umum kerana ia berlangsung dalam “gedung ilmu”. Kualiti pemilihan MPP jelasnya mesti tidak boleh rendah daripada pilihan raya umum.

D) Perenggan pengenalan- menggunakan Analogi
Fenomena 'the angry young man' atau golongan muda yang marah-marah adalah satu keadaan yang biasa berlaku dalam mana-mana negara di dunia. Fenomena ini menyaksikan bagaimana golongan muda yang vokal dan lantang dalam menyuarakan pandangan ini juga memperlihatkan sifat mereka yang idealis. Hal ini juga dibantu dengan tahap pendidikan dan akses maklumat yang mereka peroleh.

E) Perenggan penutup
Perpecahan di kalangan pelajar sebelum,menjelang dan pasca pemilihan MPP wajar diperbaiki, meskipun prbezaan pandangan itu lumrah dan perlu diraikan,pelajar harus bersatu.Pertikaian yang berpanjangan tidak akan diamanahkan .penuhilah kepercayaan itu sebagai satu tasrif glamor yang gemerlapan. Jawatan bukannya alasan untuk bermegah-megah jauh sekali menggunakannya untuk kepentingan peribadi.


F) Perenggan transisi

Tiada contoh dalam catatan.

G) Perenggan dialog
Seperti kata Menteri Pengajian Tinggi, Datuk Seri Mohamed Khaled Nordin, pelaksanaan e-undi sewajarnya tidak boleh dipertikaikan terutama dalam era ledakan maklumat dari penggunaan teknologi. Apa yang penting jelasnya, kepercayaan pelejar terhadap sistem yang dilaksanakan. Tegas beliau, apa jua sistem yang terbaik di dunia jika tidak didukung dengan keyakinan , ia pasti mengundang masalah.

H) Ciri-ciri perenggan yang baik
i. kepautan
Selain itu, Pemilihan Majlis Perwakilan Pelajar (MPP) yang diadakan setiap tahun boleh menjadi contoh terbaik bagaiman pertembungan idea dan pemikiran wujud meskipun ia berlaku dalam keadaan yang terkawal. Perbezaan pandangan dan hujah dalam saingan untuk meraih sokongan misalnya adalah sebahasian daripada rutin menarik yang mewarnai pemilihan MPP saban tahun.

ii. kejelasan
Pihak Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) sendiri bersedia menerima apa jua pandangan bagi memantapkan pelaksanaan pemilihan MPP. Menteri juga sudah menyatakan kesediaanya untuk menerima mana-mana memorandum daripada pelajar asalkan ia dikemukakan dengan tertib dan aman.

iii. kesatuan
Kementerian memandang serius pelaksanaan pemilihan MPP kerana ia adalah satu proses demokrasi yang sewajarnya memberi pengalaman politik yang terbaik sebelum pelajar melangkah keluar. Disinilah mereka didedahkan dengan elemen penting dalam proses demokrasi seperti kebebasan bersuara dan kuasa untuk memilih pemimpin. Pendidikan demokrasi seperti ini harus ditanam dan dilestarikan supaya pelajar boleh menjadi warganegara yang baik, bertanggungjawab dan budiman. Lebih penting, mereka menghormati, mempercayai dan menghargai demokrasi itu sendiri.

I) Teknik menstruktur idea
i. teknik petikan
Saya pasti label seperti ini tidak wajar diteruskan apatah lagi calon yang bertanding adalah atas tiket individu. Ia juga tidak melambangkan semangat 1Malaysia seperti yang digagaskan oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak.

ii. teknik contoh dan ilustrasi
...elemen penting dalam proses demokrasi seperti kebebasan bersuara dan kuasa untuk memilih pemimpin.

iii. teknik perbandingan

Kepada ahli MPP yang berjaya, dan diamanahkan,penuhilah kepercayaan itu sebagai satu taklif iaitu tanggunjawab yang perlu ditunaikan dan bukanya tasrif atau glamor yang gemerlapan. Jawatan bukanya alasan untuk bermegah-megah jauh sekali menggunakanya untuk kepentingan peribadi. Pada mereka yang kurang bernasib baik, kegagalan bukanlah penutup kepada perjuangan untuk membela kebajikan pelajar atau apa juga yang terkandung dalam manifesto. Tanpa jawatan, mereka juga boleh menyumbang.

Wednesday, September 15, 2010


Plot
Filem diatas adalah iklan dari Petronas untuk menyambut Hari Raya 2010. Dalam plot filem ini, Raju, Simon dan seorang lelaki lagi (baju berwarna biru) adalah sekumpulan untuk menyetai Pertandingan Reka Cipta dan Inovasi 2010. Manakala kumpulan Farid (baju berwarna merah) adalah kumpulan yang lain juga menyetai pertandingan tersebut.
Farid ialah seorang yang sombong dan sentiasa ingin dia adalah pemenang di pertandingan itu. Manakala kumpulan Raju berusaha untuk menciptakan sesuatu yang baru untuk menang di pertandingan. Semasa mereka berusaha mencipta kereta mereka, Farid berlagak di hadapan mereka dan berkata pasti menang di pertandingan ini. Tetapi, Raju dan kawan-kawannya tidak memperdulikan Farid.
Bapa Raju ialah seorang penjaja yang menjual Cendol. Apabila Raju dan kawannya sedang memperbaikikan kereta, mereka bernampak bapa Raju berbahaya di jalan raya dan hampir dilanggar oleh kereta lain. Mereka bergerak dengan cepat untuk menolong bapa Raju untuk mengemaskan barang-barangan diatas kereta cendol. Tetapi, bapa Raju tidak membenarkan mereka untuk menolongnya kerana dia takut anaknya akan menjadi penjaja seperti dia pada masa akan datang.
Semasa Raju dan Simon sedang memperbaiki kereta tersebut, kawan Raju telah berfikir idea yang baru untuk mengubahkan kereta tersebut. Dia telah mencipta idea yang baru supaya kereta itu dapat menolong bapa Raju menjadi penjaja yang mudah. Mereka bekerjasama untuk membinakan sebuah kereta yang inovasi.
Pada hari pertandingan itu, Farid masih berlagak dan beringin dia adalah pemenang pada hari itu. Tetapi, pemenang pada pertandingan ini adalah kumpulan Raju. Raju dan kawan-kawannya memandu kereta cendol itu ke tempat yang bapa Raju menjual cendol. Bapa Raju berasa menghairankan kerana anak dan kawan-kawannya mencipta sebuah kereta cendol yang baru dan modern kepadanya.
Manakala bapa Farid keselesaan terhadap Farid supaya Farid mengetahui menang atau kalah bukanlah yang penting. Yang penting dalam hati adalah niat.
Akhirnya, Farid terletak maruahnya dan berkawan dengan Raju dan kawan-kawannya.

Penghakiman
Saya berasa filem ini memang sesuai untuk semua pihak untuk menonton kerana filem ini memberitahu kita memang atau kalah bukanlah paling penting, yang penting adalah niat kita. Dalam filem ini, Raju dan kawannya bukanlah berkisah hadiah-hadiah atau pemenang dari pertandingan itu. Tetapi, mereka berniat untuk menciptakan sebuah kereta cendol yang mudah dan senang untuk melakukan cendol supaya bapa Raju mudah melakukan penjajanya. Niat yang ada pada mereka ialah bakti kepada bapa Raju bukanlah pemenang di pertandingan. Manakala Farid hanya memetingkan kepentingan sendiri sahaja. Kekuatan sebenar kita terletak pada hati.
Selain itu, filem ini membayangkan kepada semua penonton, bekerjasama adalah penting dalam melakukan sesuatu. Bekerjasama Raju dan kawan-kawannya supaya mencipta sebuah kereta yang lebih baik.

Saturday, August 14, 2010

Ciri-ciri Penulisan Kreatif dalam sajak ku:

1. Menggunakan wacana pelukisan
~saya menggunakan wacana pelukisan supaya dapat menggambarkan peraasaan saya yang menulis sajak ini.
~contoh: Pokok diluar bersuara disebab angin, Langit yang hitam tu mula membayangkan guruh berbunyi.

2.Bernada puitis
~contoh di sajak saya ialah:
Kawan ku telah pulang kampung sendiri,
Tinggal ku berada di sini,
makan hanya bersendiri,
tidur juga bersendiri.

3. Menggunakan ragam aktif
~ saya menggunakan ayat yang pendek seperti: ku mulai rindu

4.Bersifat komunikatif
~saya cuba menggambarkan apa yang dialami dan dirasai: Tinggalah ku seorang disini, makan hanya bersendiri, tidur hanya bersendiri.

5.Menggunakan bahasa kiasan
~ saya menggunakan perbandingan untuk memberi gambaran yang jelas kepada pembaca:
selepas hubungi ibupada ku, barulah kembali gembira ku.

Semasa berseorang

Pokok diluar bersuara disebab angin,
Langit yang hitam tu mula membayangkan guruh berbunyi,
cuaca dingin ini,
ku rasa bersendiri.

Kawan ku telah pulang kampung sendiri,
tinggal ku berada di sini,
makan hanya bersendiri,
tidur juga bersendiri.

Karangan masih belum bermula,
hatiku pun telah terbang ke mana-mana,
kawan semua cuti di rumahnya,
hanya ku berseorang di sini sahaja.

ku mulai rindu,
rindu keluarga ku,
rindu makanan yang dihidang oleh ibu,
membimbang kesihatan bapa ku.

Jiwaku telah berada di rumah ku,
ku berjalan ke tepi bapa ku,
tanyalah tentang kesihatan bapa,
ku ambil ubat kepada bapa,
haraplah bapa dapat pulih dengan cepat.

Ku berjalan ke tepi ibu,
ku cuba bercakap di tepi telinga ibu,
ibu,
Selamat Hari Jadi pada mu,
walau ku tidak dapat menyambut bersama mu,
jiwaku masih berada sekeliling mu.

Guruh berbunyi kuat dan menyedarkan ku,
ku masih di bilik ku,
hatiku masih rindu bapa dan ibu,
cuba hubungi telefon rumah ku,
beritahu ibubapa ku rindu mu,
selepas hubungi tu,
barulah kembali gembira ku.

Thursday, August 5, 2010

Selamat Datang ke Blog Saya

Selamat datang dan melihat blog yang ditulis oleh saya ini. Kali ini adalah kali yang pertama saya menulis blog. Dengan itu, jika ada apa-apa kesalahan bahasa dalam ini, sila berikan comment anda di bawah. Comment yang anda diberikan, amat dihargai. Terima kasih.
Blog yang saya ditulis ini, adalah berkaitan dengan kehidupan-kehidupan di sekeliling saya. Di dalamnya, bergantung perasaan kasih sayang terhadap keluarga, hubungan antara kawan-kawan dan hidupan dalam universiti.
Dengan demikian, haraplah penulisan bahasa melayu saya dapat memperbaikikan.